Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Medicinska dokumentacija osobe s duševnim smetnjama

Novčanom kaznom kaznit će se psihijatrijska ustanova ako ne vodi medicinsku dokumentaciju osobe s duševnim smetnjama prema čl. 14. st. 2., čl. 20. st. 1., čl. 23. st. 1., čl. 26. st. 4., čl. 30., čl. 31. st. 1. i čl. 64. st. 2. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

U čl. 14. st. 2. Zakona navodi se:

"Bilješka o upoznavanju osobe s duševnim smetnjama o njezinim pravima iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka mora se unijeti u medicinsku dokumentaciju."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!