Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Mjere primjene kontrole rizika (registracija kemikalija)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj podnositelj registracije ako ne utvrdi ili ako ne primijeni odgovarajuće mjere radi primjerene kontrole rizika utvrđenih u ocjeni kemijske sigurnosti i te mjere prema potrebi ne preporuči u Sigurnosno-tehničkim listovima koje dostavlja sukladno čl. 31. Uredbe 1907/2006/EZ i čl. 14. st. 6.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!