Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Mjere protupožarne zaštite (unutarnji red u Parku prirode Kopački rit)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne provodi mjere protupožarne zaštite propisane čl. 64. Pravilnika o unutarnjem redu u Parku prirode Kopački rit.
U čl. 64. Pravilnika navodi se:
"Protupožarnu zaštitu u Parku prirode provodi Ustanova u suradnji s drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju dopuštenu djelatnost u Parku prirode, te u cilju preventivnih protupožarnih mjera skrbi o organiziranju i osiguravanju:
– stalne osmatračno-dojavne službe;

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!