Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Mjere u svrhu primjene kontrole rizika (registracija kemikalija)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba daljnji korisnik ako ne utvrdi, ne primjenjuje i prema potrebi ne preporuči odgovarajuće mjere u svrhu primjerene kontrole rizika utvrđenih u Sigurnosno-tehničkom listu, odnosno listovima koji su mu dostavljeni ili u vlastitoj ocjeni kemijske sigurnosti ili u podacima o mjerama upravljanja rizikom koje su mu dostavljene u skladu s čl. 32. Uredbe 1907/2006/EZ odnosno čl. 37. st. 5.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!