Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Mjere za izbjegavanje sukoba interesa (otvoreni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako ne organizira poslovanje na način da svodi rizik sukoba interesa na najmanju moguću mjeru u skladu s odredbama čl. 49. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
U čl. 49. Zakona navodi se:
"Društvo za upravljanje dužno je, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja, organizirati poslovanje na način da svodi rizik sukoba interesa na najmanju moguću mjeru.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!