Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Mjere za neprekidno poslovanje (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF  ako ne poduzima mjere za neprekidno poslovanje u skladu s odredbama čl. 56. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 56. Zakona navodi se:

"UAIF je dužan poduzeti sve primjerene mjere koje su potrebne da bi se osiguralo njegovo neprekidno i redovito poslovanje.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!