Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Mjere za prepoznavanje sukoba interesa (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF  ako u pogledu upravljanja sukobima interesa ne postupa sukladno čl. 49. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 49. Zakona navodi se:

"UAIF je dužan poduzeti sve razumne mjere kako bi prepoznao sukobe interesa koji nastanu tijekom upravljanja AIF-ima između:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!