Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa - davatelj stipendije strancu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba – davatelj stipendije strancu koji za osiguranika po toj osnovi ne utvrdi osnovicu sukladno čl. 177. Zakona o doprinosima.

U čl. 177. Zakona navodi se:

"Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: