Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za stručno osposobljavanje

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj poslodavac koji za osiguranika po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa ne utvrdi osnovicu doprinosa sukladno čl. 44. Zakona o doprinosima.

U čl. 44 Zakona naovdi se:

"Mjesečna osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: