Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Mjesto pretakanja zapaljivih tekućina

Novčanom kaznom kaznit će se korisnik građevine i/ili postrojenja ako zna posebno određenom mjestu za pretakanje ne postavi potrebni broj vatrogasnih aparata te drugih sredstava i opreme za gašenje požara sukladno planu zaštite od požara ili ako to na temelju raščlambe i izračuna nije prikazao u planu zaštite od požara sukladno čl. 168 st. 6. Pravilnika o zapaljivim tekućinama.
U čl. 168 st. 6. Pravilnika navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: