Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Mjesto rezervirano za parkiranje vozila osoba s invaliditetom (sigurnost prometa na cestama)

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama čl. 82. st. 1. t. 13. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U čl. 82. st. 1. t. 13. Zakona navodi se:

"Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo:

3) na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!