Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Načela ulaganja (mirovinska osiguravajuća društva)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko osiguravajuće društvo ako u pogledu načela ulaganja ne postupa u skladu s odredbama čl. 91. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

U čl. 91. Zakona navodi se:

"Društvo je dužno sastaviti izjavu o načelima ulaganja koja mora sadržavati najmanje sljedeće:

1. stratešku alokaciju imovine za pokriće tehničkih pričuva s obzirom na prirodu i trajanje obveza iz ugovora o mirovinama

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!