Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Način davanja informacija korisniku platnih usluga (platni promet)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako korisniku platnih usluga ne da informacije iz čl. 18. Zakona o platnom prometu (dalje; Zakona) na način iz čl. 19. st. 1. i 2.  Zakona.

U čl. 19. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

"Pružatelj platnih usluga dužan je informacije iz članka 18. ovog Zakona dati:

1) na papiru ili nekom drugom trajnom nosaču podataka,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: