Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Način držanja životinja u skloništu (zaštita životinja)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne drži životinje u skloništu u skladu s čl. 61. st. 7. Zakona o zaštiti životinja.
U čl. 61. st. 7. Zakona navodi se:
"Način držanja životinja u skloništu, osposobljenost osoblja koje sakuplja životinje i brine se o njima u skloništu, postupanje sa životinjama, rad skloništa te sadržaj i način vođenja upisnika skloništa pravilnikom propisuje ministar."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: