Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nadležnost Agencije za nadzor (faktoring)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj faktoring-društvo ako ne omogući ovlaštenim osobama Agencije provedbu nadzora u skladu s odredbama čl. 72. st. 4., 6., 7. i 8. Zakona o faktoringu.

U čl. 72. st. 4. navodi se:

"Agencija ima pravo uvida u sve podatke i dokumentaciju koja se vodi u faktoring-društvima."

U čl. 72. st. 6., 7. i 8. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: