Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nadzor društva za zastupanje u osiguranju i obrtnika za zastupanje u osiguranju

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno obrtnik za zastupanje u osiguranju koji ovlaštenoj osobi ne omogući obavljanje nadzora i pregled poslovanja u skladu s čl. 219. st. 1. Zakona o osiguranju (dalje; Zakona), a u vezi s čl. 204. st. 9. Zakona.

U čl. 219. st. 1. Zakona navodi se:

"Agencija provodi nadzor po službenoj dužnosti:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: