Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Naknada materijalnih troškova i štete pravnim osobama (vatrogastvo)

Novčanom kaznom kaznit u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako kao gradonačelnik odnosno načelnik jedinice lokalne samouprave na čijem području je obavljena intervencija ne osigura naknadu materijalnih troškova i štete vatrogasnim postrojbama koje imaju pravo na naknadu sukladno čl. 38. Zakona o vatrogastvu.

U čl. 38.  Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: