Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Naknada za uređenje voda (vodno gospodarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba uključujući i jedinice lokalne samouprave ako ne postupa sukladno čl. 17. st. 1., 5. i 7. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

U čl. 17. st. 1. Zakona navodi se:

"Na nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada prema propisima o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave, uz tu naknadu, naplaćuju i naknadu za uređenje voda."

U čl. 17. st. 5. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: