Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Naknade za davanje informacija korisniku platnih usluga (platni promet)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako naplati naknade protivno zabrani iz čl. 9. st. 1. Zakona o platnom prometu.

U čl. 9. st. 1. Zakona navodi se:

"Pružatelj platnih usluga ne smije naplatiti korisniku platnih usluga naknade za informacije koje mu je dužan dati na temelju odredbi ove Glave."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: