Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Naknade za ispunjenje obveza (platni promet)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako korisniku platnih usluga naplati naknade protivno čl. 27. Zakona o platnom prometu.

U čl. 27. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: