Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Naknadni pronalazak MES-a, NUS-a i njihovih dijelova (protuminsko djelovanje)

Ako se nakon izdane Izjave o očišćenosti naknadno pronađe MES, NUS i njihovi dijelovi, kaznit će se ovlaštena pravna osoba, obrtnik, podružnica ili izdvojeni pogon sukladno čl. 28. st. 3., čl. 57. st. 3. i čl. 59. Zakona o protuminskom djelovanju.

U čl. 28. st. 3. Zakona navodi se:

"Nakon danih Izjava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka područja na koja se Izjave odnose moraju biti očišćena od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: