Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Namjenski prihodi i primici i vlastiti prihodi (izvršavanje proračuna 2018)

Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Proračuna ako namjenske prihode i primitke i vlastite prihode koristi suprotno čl. 41. i čl. 42. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, te ako korisnik Proračuna nije izuzet od uplate namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda, a ne uplaćuje namjenske prihode i primitke i vlastite prihode u Proračun.
U čl. 41. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!