Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Namjerno ispuštanje fluoriranih stakleničkih plinova u atmosferu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako namjerno ispušta fluorirane stakleničke plinove protivno čl. 3. st. 1. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006.
U čl. 3. st. 1. Uredbe (EU) br. 517/2014 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!