Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Naplata naknade za iskup elektroničkog novca

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj izdavatelj elektroničkog novca ako imatelju elektroničkog novca naplati naknadu za iskup, osim u slučaju iz čl. 6. st. 6. t. 3. Zakona o elektroničkom novcu.

U čl. 6. st. 6. t. 3. Zakona navodi se:

"Izdavatelj elektroničkog novca smije imatelju elektroničkog novca naplatiti naknadu za iskup elektroničkog novca samo ako je tako navedeno u ugovoru iz stavka 3. ovog članka, i to samo u sljedećim slučajevima:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: