Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Naznaka da su obavijesti i informacije upućene isključivo članovima kreditne unije

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj kreditna unija koja objavi informaciju suprotno čl. 13. st. 4.  Zakona o kreditnim unijama.

U čl. 13. st. 4. Zakona navodi se:

"Obavijesti i informacije koje kreditna unija objavi moraju sadržavati naznaku da su upućene isključivo članovima kreditne unije."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: