Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nedokazivanje provođenja mjera za izbjegavanja prisutnosti tvari koje sadrže GMO (genetski modificirana hrana)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja registriranu djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište ili korištenja genetski modificiranih organizama, hrane i hrane za životinje ako ne dokaže da sukladno čl. 12. st. 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća  od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (dalje; Uredbe (EZ) br. 1829/2003) provodi odgovarajuće mjere za izbjegavanje prisutnosti tvari iz čl. 12. st. 1.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: