Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nedostavljanje podataka udruzi za kolektivno ostvarivanje prava (autorsko pravo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako udruzi za kolektivno ostvarivanje prava iz  Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (dalje; Zakona) ne dostavi potpune podatke o korištenju prava koje ta udruga kolektivno ostvaruje, u roku od 15 dana od dana korištenja prava, osim ako pravnim poslom nije drukčije ugovoreno suprotno čl. 166. st. 2. Zakona.
U čl. 166. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: