Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Neispunjavanje i neosiguravanje uvjeta iz odobrenja pri proizvodnji i stavljanju GMO na tržište (genetski modificirana hrana)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja registriranu djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište ili korištenja genetski modificiranih organizama, hrane i hrane za životinje ako nositelj odobrenja i korisnici ne ispune sve uvjete ili ograničenja iz odobrenja te ako ne osigura da se proizvodi, koji nisu navedeni u odobrenju, ne stavljaju na tržište kao hrana ili hrana za životinje sukladno čl. 9. st. 1. Uredbe (EZ) br.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: