Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Neizvršavanje naloga Agencije u propisanom roku (ovrha na novčanim sredstvima)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj banka ako u roku ne izvrši nalog u visini raspoloživih sredstva na računima do iznosa određenog u nalogu Agencije i ako o tome ne obavijesti Agenciju.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!