Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Neomogućavanje pregleda poslovnih knjiga i nadzora nad informacijskim sustavom (osiguranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj investicijsko društvo, kreditna institucija, Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d. d. ako ne postupi u skladu s čl. 223. st. 2. Zakona o osiguranju (dalje; Zakona), a u vezi s čl. 204. st. 9. Zakona.

U čl. 223. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: