Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Neosiguravanje javne dostupnosti podataka o kozmetičkom proizvodu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne osigura javnu dostupnost podataka o kozmetičkom proizvodu sukladno čl. 21. Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od  30. studenog 2009. o kozmetičkim proizvodima.

U čl. 21. Uredbe navodi se: 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: