Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Neovisno izvješće kartične platne sheme (prekogranična plaćanja)

Za prekršaj kaznit će se kartična platna shema novčanom kaznom od 20.000,00 do 500.000,00 kuna ako na zahtjev nadležnog tijela iz čl. 4. st. 4. Zakona o provedbi Uredbi Europske Unije iz područja platnog prometa ne dostavi neovisno izvješće kojim se potvrđuje njezina usklađenost s čl. 7. st. 1. Uredbe (EU) 2015/751 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica (dalje; Uredbe (EU) br. 2015/751), čime postupa protivno čl.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: