Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Neplaćanje poreza na kuće za odmor (općinski porezi općine Popovača)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor, porez na tvrtku ili naziv sukladno čl. 14. Odluke o općinskim porezima općine Popovača.
U čl. 14. Odluke navodi se:
"U kojim se slučajevima ne plaća porez na kuće za odmor primjenjuju se odredbe članka 29. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 59/01)."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!