Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nepopunjavanje prekrcajne deklaracije (morsko ribarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako zapovjednik ribarskog plovila čija duljina preko svega iznosi deset ili više metara i koji sudjeluje u prekrcaju ne popunjava prekrcajnu deklaraciju u kojoj posebno navode sve količine svake prekrcane ili preuzete vrste iznad 50 kg ekvivalenta žive mase protivno čl. 21. st. 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike i čl.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: