Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nepostupanje po zahtjevu Agencije (elektroničke komunikacijske mreže)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u svojstvu mrežnog operatora ili operatora javne komunikacijske mreže ne postupi prema zahtjevu Agencije u skladu s čl. 12. st. 3. Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.
U čl. 12. st. 3. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!