Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nepotpuni i netočni podaci na obrascu prijave smještaja državljanina treće zemlje (stranci)

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj državljanin treće zemlje koji na obrascu prijave ne navede potpune i točne podatke suprotno čl. 147. st. 7. Zakona o strancima.
U čl. 147. st. 7. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: