Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nepravilno evaluiranje tvari i smjese

Novčanom kaznom kaznit će se pravna osoba koja je proizvođač, uvoznik ili daljnji korisnik ako za evaluaciju tvari u skladu s Poglavljem 2. Naslova II. Uredbe 1272/2008/EZ u odnosu na razrede opasnosti »mutageni učinak na zametne stanice«, »karcinogenost« i »reproduktivna toksičnost« ne koristi relevantne informacije iz čl. 6. st. 1. Uredbe br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: