Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nepropisno korištenje nanomaterijala u kozmetičkim proizvodima

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako koristi nanomaterijale u kozmetičkim proizvodima protivno čl. 16. Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od  30. studenog 2009. o kozmetičkim proizvodima.

U čl. 16. Uredbe (EZ) br. 1223/2009 navodi se:

"Za svaki proizvod koji sadrži nanomaterijale potrebno je osigurati visoku razinu zaštite zdravlja ljudi.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: