Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nepropisno postupanje utovaritelja opasnih tvari (prijevoz opasnih tvari)

Novčanom kaznom od 1.500,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti utovaritelj ako ne postupi sukladno odredbama čl. 17. Zakona o prijevozu opasnih tvari. 

U čl. 17. Zakona navodi se:

"Obveze utovaritelja su:

– započeti utovar kada su ispunjeni svi uvjeti za prijevoz opasnih tvari iz članka 12. ovoga Zakona,

– poštivati odredbe o zabrani zajedničkog utovara i o razdvajanju opasnih tvari od živežnih namirnica i stočne hrane,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: