Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nepropisno razvrstavanje tvari ili smjese

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja je proizvođač, uvoznik ili daljnji korisnik ako tvar ili smjesu koja ispunjava kriterije za fizikalne opasnosti, opasnosti za zdravlje ili okoliš utvrđene u 2. do 5. dijelu Priloga I. i koja je opasna i ne razvrsta u skladu s odgovarajućim razredima opasnosti iz toga Priloga, odnosno ako tvar ili smjesu ne razvrsta u skladu s podjelom na temelju puta izlaganja ili vrste učinaka koja je predviđena u Prilogu I.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: