Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nepropisno stavljanje nove hrane na tržište

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja registriranu djelatnost s novom hranom ako stavlja na tržište novu hranu protivno čl. 3. st. 1. Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane.

U čl. 3. st. 1. Uredbe (EZ) br. 258/97 navodi se:

"Hrana i sastojci hrane obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe ne smiju:

— predstavljati opasnost za potrošača,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: