Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nepropisno stavljanje tvari ili smjesa u promet

Novčanom kaznom kaznit će se pravna osoba koja je proizvođač, uvoznik ili daljnji korisnik ako tvar ili smjesu prije stavljanja u promet, ne razvrsta u skladu sa čl. 4. st. 1. Uredbe 1272/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006. 

U čl. 4. st. 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: