Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nepropisno vođenje evidencije o korisniku, vrstama uslugama i ostalim pitanjima (socijalna skrb)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne vodi na propisani način evidenciju i dokumentaciju o korisniku, vrstama usluga i drugim pitanjima ili ako o tome ne dostavlja izvješća sukladno čl. 144. st. 1., čl. 162. st. 1., čl. 168. st. 1., čl. 171., čl. 173. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

U čl. 144. st. 1. Zakona navodi se: 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: