Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora (humanitarna pomoć)

Novčanom kaznom okaznit će se za prekršaj organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći ako inspektoru ne osigura nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora i ne stavi mu na raspolaganje sva sredstva i potrebnu dokumentaciju sukladno odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći (dalje; Zakona) sukladno čl. 32. st. 1.

U čl. 32. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: