Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Neto imovinska vrijednost pričuva za isplatu dokupljenih mirovina

Novčanom kaznom od 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za dokup mirovine ako ne izvješćuje Agenciju o utvrđenoj vrijednosti imovine za isplatu dokupljenih mirovina u skladu s čl. 20. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine.

U čl. 20. Zakona navodi se:

"Neto imovinska vrijednost pričuva za isplatu dokupljenih mirovina izračunava se na kraju poslovne godine i o tome se odmah izvješćuje Agencija.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!