Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Neto imovinska vrijednost pričuva za isplatu dokupljenih mirovina

Novčanom kaznom od 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za dokup mirovine ako ne udovolji obvezi izvješćivanja Agencije prema čl. 20. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine.

U čl. 20. Zakona navodi se:

"Neto imovinska vrijednost pričuva za isplatu dokupljenih mirovina izračunava se na kraju poslovne godine i o tome se odmah izvješćuje Agencija.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!