Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Neupisivanje osnove za plaćanje prema redoslijedu upisa prije otvaranja stečajnog postupka (ovrha na novčanim sredstvima)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj Agencija ako osnovu za plaćanje ne upiše u Očevidnik prema redoslijedu kojim je bila upisana prije otvaranja stečajnog postupka u slučaju da rješenje o otvaranju stečajnog postupka bude ukinuto.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!