Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Notifikacija hrane za dojenčad i malu djecu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja obavlja registriranu djelatnost ako na tržište stavi hranu iz čl. 10. st. 2. t. a) do e) Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (dalje; Zakona) za koju nije ishodila potvrdu o notifikaciji proizvoda u Registar suprotno čl. 10. st. 4. Zakona.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!