Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Novčana naknada za koncesiju

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako naknadu za koncesiju ne obračuna u određenom roku ili obračuna u manjem iznosu ili ne plati u određenom roku ili plati u manjem iznosu suprotno čl. 58. st. 1. Zakona o koncesijama.
U čl. 58. st. 1. Zakona navodi se:
"Koncesionar plaća novčanu naknadu za koncesiju u iznosu i na način kako je to uređeno ugovorom o koncesiji u skladu s odredbama posebnog zakona."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: