Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavijest o činjenicama koje bi mogle utjecati na status uzgoja slobodnog od Trichinella (veterinarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako postupa protivno odredbama čl. 9. Uredbe Komisije (EZ) br. 2075/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju posebnih pravila za službene kontrole trihinele u mesu i ne obavijesti nadležno tijelo o činjenicama koje bi mogle utjecati na status uzgoja slobodnog od Trichinella.

U čl. 9. Uredbe Komisije (EZ) br. 2075/2005 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: